Tag: 500+

500+ to program wsparcia finansowego dla rodziców niepełnoletnich dzieci. Świadczenie w kwocie 500 zł dla rodzin, które wychowują powyżej 1 dziecka wprowadzone zostało w 2016 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rodzice którzy posiadają co najmniej dwoje dzieci mogą ubiegać się o świadczenie składając odpowiednie dokumenty w Urzędzie Gminy.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500+ ma dotyczyć wszystkich dzieci do 18. roku życia w rodzinie bez względu na dochody osiągane przez rodziców.